VMware Tools Kurulumu (Turkish)

Nedir? : VMwareTools, sanallaştırma platformunda sanal makine performansını arttırmak amacıyla kurulan bir pakettir. Nasıl Kurulur? : Linux sistemlerde ilk olarak mount işlemi ile içerisindeki tar.gz uzantılı dosyayı sunucuya kaydedip kurulum yapmanız gerekmektedir. Sonrasında aşağıdaki adımları sırasıyla takip ederek kurulumu başlatabilirsiniz. mount -r /dev/cdrom /mnt/ cd /mnt cp VMwareTools-X.X.X-XXXXXX.tar.gz /tmp/ umount -l /mnt/ cd /tmp tar … Continue reading VMware Tools Kurulumu (Turkish)

Advertisements

Wireless Penetration Testing

Open the Monitor Mode root@mfk:~# ifconfig wlan0mon down root@mfk:~# iwconfig wlan0mon mode monitor root@mfk:~# ifconfig wlan0mon up WEP Cracking 1. Fake Authentication Attack root@mfk:~# airmon-ng start wlan0 root@mfk:~# airodump-ng –c <AP_channel> -b <BSSID> -w <filename> wlan0mon My mac? root@mfk:~# macchanger --show wlan0mon root@mfk:~# aireplay-ng -1 0 -a <BSSID> -h <MyMac> -e <ESSID> wlan0mon root@mfk:~# aireplay-ng -2 –p 0841 –c FF:FF:FF:FF:FF:FF  -b <BSSID> -h … Continue reading Wireless Penetration Testing

Kali üzerinde OpenVAS Kurulumu

Sızma testlerinde ve sistem güvenliğinde zafiyet taraması önemli bir yer tutmaktadır. Open Vulnerability Assessment System (OpenVAS), Kali üzerinde varsayılan olarak paketleri bulunan, açık kaynaklı, popüler zafiyet tarama ve denetim araçlarının başında gelir. Bu yazıda, Kali üzerinde OpenVAS kurulumu gerçekleştirilecektir. Kurulum için Kali araçlar menüsü üzerinden “Vulnerability Analysis” menüsüne girilerek bu menu altında bulunan “openvas initial … Continue reading Kali üzerinde OpenVAS Kurulumu